Představení seriálu o metodě online focus group


Online focus group je kvalitativní výzkumná metoda, jejíž podstatou je uspořádání moderované skupinové diskuze. Dalo by se jednoduše říct, že jde o diskuzi s předem vybranými lidmi na téma, které vás i účastníky diskuze zajímá, se záměrem pochopit, jak lidi toto téma vnímají.
Náš seriál sleduje dva cíle:
Chceme vám představit metodu OFG (online focus group) tak, jak nad ní uvažujeme my (a to v souvislosti s vývojem našeho vlastního nástroje Nautie). Pokud totiž budete hledat informace o této metodě, můžete se setkat s různými pojetími. Naše pojetí samozřejmě není jediné správné a sama metoda se neustále vyvíjí, nicméně jiná pojetí v tomto seriálu nedostanou prostor.
Umožnit vám, abyste si mohli diskuzi v Nautie uspořádat sami, a výsledky stály za to.

Obsah seriálu o metodě online focus group
V tomto seriálu se postupně zaměříme na celý postup realizace výzkumné diskuze.

1. Představení seriálu o metodě online focus group (tento článek čtete)
2. Představení metody online focus group a jejích využití
3. Podstata kvalitativního výzkumu a srovnání s kvantitativními výzkumy
4. Cíle výzkumu a tvorba zadání
5. Vytvoření scénáře diskuze
6. Získání účastníků do diskuze
7. Moderování diskuze
8. Vyhodnocení diskuze
9. Prezentace zjištění

V rámci těchto dílů se zaměříme na všechny kroky kompletního výzkumu, tedy i na ty, které se odehrávají mimo Nautie.

Součástí naší znalostní báze jsou i dílčí návody, které popisují práci přímo s Nautie. Abychom neduplikovali obsah, budeme z tohoto seriálu odkazovat na tyto návody.
Další kapitola: Představení metody online focus group a jejích využití
V další kapitole seriálu se zaměříme na základní parametry metody online focus group a představíme situace, kdy je vhodné ji použít. Pokračujte na 2. Představení metody online focus group a jejích využití.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.