Představení metody online focus group a jejích využití

Online focus group je moderovaná internetová diskuze nejčastěji mezi 12 až 25 lidmi. Ale v různých situacích jich může být méně nebo naopak více.

Diskuzi řídí moderátor, který dobře zná zadání k výzkumu a ví, co je potřeba v diskuzi zjistit. Jeho úlohou je přidávat nová témata do diskuze a doptávat se, pokud jsou odpovědi příliš obecné. Také se stará o to, aby byla diskuze věcná a slušná.

Diskuze se odehrává v délce několika dní, ale i týdnů. Respondenti se pravidelně zapojují. Po skončení diskuze se pak vyhodnocují jejich odpovědi a často také na konci diskuze získají odměnu za svou účast v podobě hotovosti nebo různých poukázek.

Konkrétní doporučení týkající se parametrům diskuze (doba trvání, počet témat, počet respondentů a vhodné odměňování apod.) řešíme v samostatné kapitole týkající se tvorby zadání k výzkumu.

Online vs. offline focus group
Název metody online focus group vychází z přesunutí tradiční focus group (diskuze s cca 8 účastníky v jedné místnosti) na internet. V následujícím přehledu uvádíme výhody a nevýhody obou přístupů.

Tradiční (offline) focus group
Vidíte i emoce a nonverbální komunikaci, ale hrozí zdrženlivost.
Dostane se vám bezprostřední odpovědi, ale ne promyšlené.
Samotná diskuze je o dost kratší, přesto je výrazně náročnější na záznam a přepisy.
Najednou zvládnete vyzpovídat max. 10 respondentů.
Role moderátora je velmi náročná.
Musíte řešit složitou logistiku (pronájmy).

Online focus group
Diskuze je často anonymní (vhodné i pro složitá témata).
Není potřeba jedno místo v jeden čas, je tedy snadnější i rekrutace. Ale vyžaduje technickou zdatnost a připojení k internetu.
Lidé mají možnost si odpovědi rozmyslet, mohou na sebe reagovat (dostávají upozornění).
První odpověď není ovlivněna ostatními, protože respondenti uvidí odpovědi ostatních, až když sami odpoví.
Je jednodušší na moderování, moderátor si může promyslet, na co se doptat.
V jedné diskuzi vyzpovídáte až třikrát víc respondentů než tradiční fokusce.
Do diskuze můžete pozvat neomezený počet pozorovatelů / klientů a k záznamu se můžete kdykoliv vracet.
Existují dostupné nástroje (např. Nautie nebo FocusGroupIt).

Obecné využití online focus group
Metoda online focus group je vhodná, pokud potřebujete pochopit nějaké širší téma do hloubky. Často se využívá v začátcích projektů nebo během změn. Díky online focus group se vžijete do rolí širokého spektra lidí v krátkém čase.

Jde o kvalitativní výzkumnou metodu (podobně jako u hloubkových rozhovorů), takže je obecným cílem pochopit názory, zjistit důvody, proč se lidé nějaké chovají, odhalit skryté motivace a potřeby, které s tímto chováním souvisí.

Odlišnost online focus group např. od hloubkových rozhovorů je možnost sledovat, jak na sebe účastníci diskuze reagují, jak si navzájem argumentují a jak se třeba i ovlivňují.

Cílem online focus group naopak není popisovat stav celé společnosti nebo zobecňovat závěry – kvantifikovat. To je naopak úlohou kvantitativních výzkumných metod, např. dotazování formou dotazníku.

Využití metody online focus group
Metodu online focus group využívají firmy i jiné organizace. Své využití najde jak v marketingu (např. pro tvorbu firemní značky nebo výběr vhodných témat v obsahovém marketingu), tak i v rozvoji produktů nebo služeb a celkově v oblasti inovací.

Tato metoda se v různých podobách využívá také v akademické sféře nebo v oblasti neziskových organizací k pochopení toho, jak lidé vnímají různá společenská témata a jak reagují např. na jejich řešení.

Marketing
Pochopení nákupního chování zákazníků (jak se rozhodují, z čeho mají obavy a co je motivuje).
Pochopení zákaznické cesty (která kontaktní místa jsou ve vztahu k nákupu důležitá).
Tvorba zákaznické segmentace a persón.
Nastavení strategie značky.
Podněty pro obsahový marketing.
Testování a získání podnětů pro kreativní pojetí kampaní, firemní identity nebo obalů.

Rozvoj podnikání nebo nabídky
Testování podnikatelského záměru. Bude o uvažovanou službu nebo produkt vůbec zájem?
Otestování produktu v domácnosti zákazníka, sdílení zpětné vazby.
Získání podnětů a zpětné vazby pro zlepšení již fungující nabídky firmy.

Chování lidí
Hlubší pochopení vnímání nějakého společenského jevu (třeba proč je nízká účast voleb do Senátu).
Získání argumentů pro lepší komunikaci určitého tématu (třeba proč by lidé měli třídit bioodpad).
Pochopení fungování specifické komunity lidí a jak do ní proniknout.

Rozvoj týmu ve firmě
Zjišťování toho, co ve firmě z pohledu zaměstnanců funguje a co nefunguje.
Zlepšení zaměstnavatelské značky a náborové komunikace.
Podněty pro zlepšení odměňování zaměstnanců a výběr vhodných benefitů.

User experience a návrh webů a aplikací
Pochopení kontextu, ve kterém lidé weby nebo nástroje používají.

Postupně vytváříme přehled všech konkrétních využití, které jsme realizovali nebo jsme na ně narazili. Vám poslouží k tomu, abyste se mohli inspirovat. Najdete je na stránce Příklady užití metody online focus group.

Další kapitola: Podstata kvalitativního výzkumu a srovnání s kvantitativními výzkumy
V další kapitole se podíváme na trochu teoretičtější téma – rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem. Pokračujte na 3. Podstata kvalitativního výzkumu a srovnání s kvantitativními výzkum.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.