Aby bylo možné zveřejnit diskuzi, musíte předtím kromě respondentů zveřejnit alespoň jedno téma. Téma do diskuze je možné přidat buď přímo z nastavení diskuze, nebo z nástěnky diskuze kliknutím na tlačítko Přidat téma.

Úvodní dialog
Po kliknutí na tlačítko se zobrazí úvodní dialog, ve kterém je třeba vyplnit následující pole.
Název tématu: Do tohoto pole většinou vpisujeme hlavní otázkou, na kterou chceme získat odpovědi.
URL adresa tématu: Adresa se automaticky generuje z názvu diskuze. Tuto adresu můžete měnit, dokud není téma zveřejněné.
Nastavení nezaujatých odpovědí: Vyberte, pokud chcete využívat funkci Nezaujaté odpovědi. Více o této funkci najdete na stránce

Přidání tématu

Nastavení dodatečných informací
Na další stránce pak můžete doplnit Obsah tématu a přidat obrázek. Obsah tématu se zobrazuje na stránce tématu a může obsahovat doplňění hlavní otázky z názvu tématu. Do textu obsahu tématu je také možné vložit video z Youtube.

K tématu je možné přiložit také obrázek. Nahrání obrázku probíhá stejným způsobem jako nahrávání běžných obrázků k příspěvkům.

Obsah tématu a obrázek

Přístup respondentů k tématu (volitelné)
Tato možnost je dostupná pouze ve chvíli, když jsou do diskuze přidání respondenti. Díky tétp funkci může moderátor omezit přístup vybraných respondentů k danému tématu. Po výběru volby Přístup k tématu mají pouze vybraní respondenti se zobrazí karty všech respondentů. Odškrtnutí respondenti nemají přístup k tématu.

Zveřejnění tématu
Existuje dvě možnosti, jak zveřejnit téma:
Po kliknutí na tlačítko Zveřejnit téma dojde ke zveřejnění tématu hned.
Pokud zvolíte Naplánovat zveřejnění tématu, dojde ke zveřejnění tématu v daný dan a čas.

Přidání prvního tématu v diskuzi probíhá stejně jako přidání jakéhokoliv dalšího tématu s jedním rozdílem – pokud se rozhodnete naplánovat zveřejnění prvního tématu v konkrétní datum a čas, dojde při tomto zveřejnění také ke zveřejnění celé diskuze (za předpokladu, že jsou v diskuzi přidaní respondent).

Stavy tématu
Téma může být ve čtyřech různých stavech:
Po vytvoření je téma ve stavu koncept.
Pokud naplánujete zveřejnění tématu na konkrétní datum a čas, je téma ve stavu naplánované do doby, než dojde k jeho zveřejnění. V tomto stavu je možné téma vrátit do stavu koncept.
Po zveřejnění je téma ve stavu zveřejněné. Po zveřejnění už není možné téma vrátit do stavu koncept.
Jakmile dojde k uzavření tématu, je ve stavu uzavřené. Uzavřené téma už nelze znovu zveřejnit.

Smazání tématu
Téma je možné smazat, pouze pokud je ve stavu koncept nebo uzavřené. Smazání tématu je nenávratné.

Všechno je nyní připravené ke spuštění diskuze. Jak na to se dozvíte na stránce 6. Zveřejnění diskuze.
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.