Součástí výstupu z výzkumu by měly vždy být informace, které pomohou čtenáři pochopit, jak byl výzkum realizovaný, zda ho mohlo něco ovlivnit a jak má výsledky interpretovat. Nedá se říct, co by mělo vždy mělo být v popisu metodologie – více je většinou lépe. Sami se snažíme uvádět ty informace, které měly vliv na získaná zjištění. Mnoho těchto informací vychází už ze zadání (4. Cíle výzkumu a tvorba zadání).

Informace o konání diskuze
termíny jednotlivých fází
tematické zarámování diskuze
témata v diskuzi (zda byly využity Nezaujaté odpovědi)

Popis metody a jejích specifik
délka výzkumu
role lidí, kteří se podíleli na vyhodnocení
zda mohli něco ovlivnit.

Informace o respondentech a jejich výběru
proběhl screening? Pokud ano, jak vypadal
kde proběhl sběr dat pro screening (pokud reklama, jaké bylo cílení)
kritéria výběru respondentů (koho jsme nazařadili a proč)
počet respondentů
charakteristiky respondentů (věk, pohlaví, zaměstnání a další informace související s tématem diskuze)
dokončili výzkum všichni respondenti?
hodnota a forma odměn pro respondety
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Zrušit
Děkujeme Vám za Váš názor.