Číslování témat

Na nástěnce nebo v postranním panelu s tématy si můžete všimout, že témata číslujeme.

Příklad témat zobrazených na nástěnce diskuze

Témata jsou číslována vždy podle konkrétní situace a pro konkrétního Uživatele. Pokud například pracujete s tématy, ve kterých omezujete přístup pouze pro některé uživatele, může se stát, že např. téma č. 5 bude odlišné pro různé respondenty. Abychom předešli zmatení Uživatelů, nastavujeme pravidlo pro zobrazování číslovaného nebo obyčejného seznamu. Pokud tedy budete někde odkazovat na konkrétní téma, využijte spíš jeho celý název než jeho pořadí.

Témata v Diskuzi zobrazujeme jako číslovaný seznam na těchto místech pouze na nástěnce, v levém sloupci s tématy na stránce, kde respondenti diskutují, a v nastavené diskuze.