Možnost odeslat všem respondentům upozornění na příspěvek

Moderátor může při zveřejňování každého příspěvku zaškrtnout možnost Odeslat všem respondentům upozornění na tento příspěvek. Pokud je tato možnost zaškrnuta, dostane upozornění každý respondent, který má přístup k tématu, ve kterém příspěvek zveřejňujete.

Možnost najdete v editoru příspěvku

Tuto funkci je vhodné využít v případě, že chcete zahrnout respondenty do diskuze k danému příspěvku, např. když reagujete na zajímavý podnět jednoho z respondentů a chcete, aby se k němu vyjádřil každý. Tuto funkci můžete využít také v případě, kdy chcete stočit diskuzi v rámci jednoho tématu jiným směrem.