Omezení přístupu k tématu

U každého tématu můžete nastavit omezení přístupu. Tato funkce zajistí, že dané téma uvidí pouze respondenti, kteří budou mít zaškrtnutý přístup k tématu.

Omezení přístupu k tématu je možné využít, pokud:

  • potřebujete např. diskuzi rozvětvit (např. přidat samostatné téma pro zákazníky a jiné pro nezákazníky) nebo v případě, kdy
  • chcete vytvořit kontrolní skupinu, abyste mohli sledovat rozdíly mezo dvěma skupinami respondentů.

Jak nastavit omezení přístupu?

  1. Na stránce nastavení Tématu zapněte možnost Přístup mají pouze vybraní respondenti.
  2. V seznamu respondentů vyberte zaškrnutím ty, kteří mají dané téma vidět.

V ukázce mají přístup k tématu pouze respondenti v levém sloupci.

Upozornění související s tématem odchází pouze respondentům, kteří mají k danému tématu přístup.