Pozvánka do diskuze (respondent)

Pozvánka do diskuze odchází respondentům vždy až po zveřejnění Diskuze na pozvání (u typu diskuze Otevřená diskuze pozvánka není). Pokud přidáte respondenta do diskuze, která je ve stavu Zveřejněná, odejde novému respondentovi pozvánka okamžitě. Odkaz v pozvánce vede na vstupní stránku diskuze, kde se respondent zaregistruje.

Jak pozvánka vypadá

Test pozvánky není možné upravit.

Ukázky pozvánky do diskuze

Co dělat v případě, kdy chcete respondenty oslovit jiným způsobem?

Můžete využít typ diskuze Otevřená diskuze. Do této diskuze se může zaregistrovat každý, kdo zná odkaz na Vstupní stránku. Pak vám stačí do vaší pozvánky (ať už bude v e-mailu, na Facebooku nebo jinde) vložit odkaz na Vstupní stránku.

Doporučujeme informovat respondenty ještě před spuštěním diskuze

Přestože existuje pozvánka do diskuze, doporučujeme vám informovat respondenty o tom, že se mají účastnit diskuze, ideálně s několikadenním předstihem. Informujte respondenty o tom, co je čeká, a vyzvěte je, ať vám účat potvrdí. Tento postup přináší dva přínosy:

  • pokud si někdo účast rozmyslí, budete mít čas vybrat náhradníka.
  • respondenti budou se začátkem v daný den počítat a nezapomenou se registrovat. Diskuze se tak hladce rozjede.

Související články