Checklist realizace online focus group

Seznam můžete využít například v nástroji Freelo. Na této adrese si navíc můžete stáhnout i CSV import pro nástroj Asana.

``` = Příprava online focus group Vytvořit zadání k výzkumu

 • Stanovit si cíle výzkumu a změny, které chceme na základě poznatků realizovat
 • Sepsat oblasti zájmu, na které se v online focus group zaměříme
 • Rozhodnout se o vhodných respondentech a jejich charakteristikách
 • Promyslet, co bude výstupem z online focus group
 • Připravit si načasování hlavních kroků v projektu
 • Rozhodněte se, kde budete rekrutovat
 • Připravte si vhodné odměny pro účastníky diskuze Sepsat scénář diskuze
 • Rozhodnout se o vhodném pojmenování hlavního tématu diskuze
 • Ke každému okruhu zájmu ze zadání promyslet vhodný způsob, jak se na něj zeptat
 • Doplnit ke každému tématu, co u něj chcete zjistit
 • Rozhodnout se o vhodném pořadí témat: obecná bývají na začátku, konkrétní později
 • Zkontrolovat, zda se ptáte na otevřené otázky, zda nejsou otázky příliš složité, odborné nebo zavádějící

= Rekrutace účastníků do diskuze Rozhodnout se, zda je potřeba realizovat screening Připravit podklady pro screening

 • Na základě zadání k výzkumu připravit popis diskuze, který zaujme respondenty
 • Popsat, jak diskuze probíhá a jaká máte očekávání od účastníků diskuze
 • Vytvořit si seznam otázek do dotazníku (nezapomeňte na otevřenou otázku ve vztahu k tématu)
 • Vytvořit screeningový dotazník Spustit screening Vybrat vhodné respondenty do diskuze (a několik náhradníků)

= Realizace online focus group Založit diskuzi v diskuzním prostředí a vložit první témata Zkontrolovat, zda je diskuze připravena ke spuštění

 • Máme vybraný odpovídající počet respondentů
 • Úvodní téma je zveřejněné
 • Máme připravené podmínky diskuze Spustit diskuzi a pozvat respondenty do diskuze Zaurgovat nezaregistrované respondenty a pozvat případné náhradníky Moderovat diskuzi Pochválit respondenty a vybídnout k přidání vlastního tématu Připomenout konec výzkumu a neaktivním uživatelům, že musí zodpovědět všechny otázky

= Ukončení a vyhodnocení diskuze Uzavřít diskuzi Vyhodnotit odměny rozeslat je respondentům Vyhodnotit diskuzi

 • Vybrat nebo oštítkovat zajímavé příspěvky
 • Pročíst roztříděné příspěvky a nalézt zajímavé poznatky a citace
 • Zpracovat report s komentáře (proč je dané zjištění zajímavé a k čemu bude sloužit) Zhodnotit, co by šlo v příští diskuzi udělat lépe Naplánovat úkoly vyplývající ze zadání```

 • Obsah článku