Ukázkové podmínky diskuze

V každé diskuzi můžete pro respondenty připravit podmínky, které musí před vstupem do diskuze odsouhlasit. Ty mohou zahrnovat např. výši a formu odměn, termíny konání diskuze a povinnosti respondentů. Nastavují se v administraci diskuze. Více informací najdete v návodu na spuštění otevřené diskuze.

Tyto podmínky jsou pouze ukázkové a netýkají se žádné diskuze. Podmínky je vždy třeba upravit podle potřeb konkrétní diskuze.

Otevřít ukázkové podmínky diskuze