Jak evidovat odměny respondentů pro účely účetnictví

Odměny respondentů z pohledu respondenta

Pokud respondenti získávají peněžitou odměnu, mohou příjem evidovat jako příležitostný příjem. Aby bylo možné takto příjem evidovat, musí splňovat následující podmínky:

  1. Účast ve výzkumu musí být dobrovolná, nepodmíněná další prací.
  2. Musí jít o příležitostný a opravdu nepravidelný přivýdělek. To je důležité mít na paměti, pokud byste realizovali více diskuzí se stejnými účastníky.
  3. Celková roční částka za všechny příležitostné příjmy respondenta nesmí přesáhnout 30 000 Kč.

Podívejte se na [Ukázkové podmínky diskuze](/sablony-ukazky/ukazky/ukazkove-podminky-diskuze/.

Odměny respondentů z pohledu realizátora

S respondentem je potřeba uzavřít dohodu o příležitostné činnosti. Prot uzavření této dohody můžete využít Podmínky diskuze, které musí účastník diskuze odsouhlasit před vstupem do diskuze.

Pro firmu jde o danově uznatelný náklad. Pro administrativní účely je vhodné vést evidenci plateb kde je uvedeno komu a kolik jste vyplatili. U plateb je vhodné využít specifický symbol nebo e-mail v poznámce platby, aby šlo platbu snadno spárovat s daným respondentem.


  • Obsah článku