Jaké informace o výzkumu (metodologie) uvádět při prezentaci výsledků?

Součástí výstupu z výzkumu by měly vždy být informace, které pomohou čtenáři pochopit, jak byl výzkum realizovaný, zda ho mohlo něco ovlivnit a jak má výsledky interpretovat. Nedá se říct, co by mělo vždy mělo být v popisu metodologie – více je většinou lépe. Sami se snažíme uvádět ty informace, které měly vliv na získaná zjištění.

Informace o konání diskuze

 • termíny jednotlivých fází
 • tematické zarámování diskuze
 • témata v diskuzi (zda byly využity Nezaujaté odpovědi)

Popis metody a jejích specifik

 • délka výzkumu
 • role lidí, kteří se podíleli na vyhodnocení
 • zda mohli něco ovlivnit.

Informace o respondentech a jejich výběru

 • proběhl screening? Pokud ano, jak vypadal
 • kde proběhl sběr dat pro screening (pokud reklama, jaké bylo cílení)
 • kritéria výběru respondentů (koho jsme nazařadili a proč)
 • počet respondentů
 • charakteristiky respondentů (věk, pohlaví, zaměstnání a další informace související s tématem diskuze)
 • dokončili výzkum všichni respondenti?
 • hodnota a forma odměn pro respondety