Návod: Spuštění otevřené diskuze

Vytvoření otevřené diskuze

Diskuzi můžete založit buď na stránce Moje organizace, nebo přímo v administraci organizace. Po kliknutí na tlačítko Přidat diskuzi se zobrazí úvodní dialog, kde je potřeba nastavit následující pole.

  • Název diskuze: Toto pojmenování diskuze se bude zobrazovat respondentům např. během registrace nebo v e-mailech s upozorněními.
  • Typ diskuze: V případě této diskuze vyberte volbu Otevřená diskuze. Pokud vás zajímají rozdíly, podívejte se na stránku Typ diskuze: Diskuze na pozvání a Otevřená diskuze.
  • Krátký název diskuze: Krátký popis diskuze slouží je využíván hlavně pro zobrazování uvnitř aplikace, např. v hlavním menu, kde není prostor pro zobrazení celého názvu diskuze. Pokud je ale název diskuze krátký, můžete ho využít i v tomto poli.
  • URL diskuze: URL adresa diskuze se vytváří automaticky na základě pole Název diskuze. Pokud toto pole změníte, změní se i URL adresa. Po zveřejnění už není možné URL adresu diskuze měnit. Hezká URL adresa je vhodná hlavně v situaci, kdy je třeba nadiktovat URL adresu např. do telefonu (tedy spíš preventivně).

Založení diskuze

Po vyplnění všech výše zmíněných polí vytvoříte diskuzi kliknutím na tlačítko Přidat diskuzi. Informace, které jsou vyplněny v úvodním kroku založení diskuze, je možné později změnit (jen URL adresu není možné změnit po zveřejnění diskuze).

Přidání prvního tématu

V dalším kroku je třeba přidat téma. To probíhá stejně jako u Diskuze na pozvání. Podívejte se do návodu na spuštění diskuze na pozvání.

Přidání podmínek diskuze

Současně můžete také nastavit Podmínky diskuze. Návod najdete v tomto článku: 3. Přidání podmínek diskuze. Pokud máte přidané Podmínky diskuze a zveřejněné alespoň jedno téma, můžete se pustit do zveřejnění diskuze.

Zveřejnění otevřené diskuze

Tato stránka se týká pouze Otevřené diskuze. Více informací o typech diskuzí najdete na stránce Typ diskuze: Diskuze na pozvání a Otevřená diskuze.

Před zveřejněním otevřené diskuze je potřeba mít zveřejněné první téma a povolený Vstup do diskuze. Vstup do diskuze se nastavuje v na stránce Administrace diskuze v sekci Vstupní stránka.

Dále je možné nastavit Pole respondenta – tedy informace, které musí respondenti vyplnit během registrace. Konkrétně jde o možnosti:

  • Požadovat při registraci od respondentů doplňující informace: jméno, věk, pohlaví.
  • Požadovat při registraci od respondentů kontaktní údaje: telefon
  • Zobrazit na vstupní stránce vlastní otázku – tato možnost vám umožní doptat se na jednu otevřenou textovou otázku.

Všechny informace o vstupní stránce najdete na Vstupní stránka diskuze.

Zveřejnění diskuze

Pokud je v diskuzi zveřejněné první téma, je možné zveřejnit celou diskuzi (diskuze lze zveřejnit i bez povoleného Vstupu do diskuze, ale nedoporučujeme to). Zveřejnit diskuzi můžete v Nastavení diskuze kliknutím na tlačítko Zveřejnit diskuzi. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí upozornění a po odsouhlasení dojde ke zveřejnění diskuze.

Získání respondentů

Do otevřené diskuze se může zaregistrovat každý, kdo má odkaz na vstupní stránku. Tento odkaz, který získáte na stránce administrace diskuze v sekci Vstupní stránka, je možné poslat konkrétním respondentům e-mailem nebo ho například nasdílet na sociálních sítích.

Pro každou diskuzi existuje unikátní odkaz. Pokud si odkaz respondent zobrazí a zaregistruje, objeví se v přehledu respondentů a může začít diskutovat. Pokud je potřeba v průběhu diskuze přidat další respondenty, je potřeba s nimi sdílet odkaz na vstupní stránku.

Po registraci požadovaného počtu respondentů je možné Vstup do diskuze opět zakázat.


  • Obsah článku