Export příspěvků a citací do formátu CSV

Z diskuze je možné exportovat všechny příspěvky nebo citace do formátu CSV, který je možné zpracovat v Google Tabulkách, v Excelu nebo např. v Google Data Studiu. Export slouží také k dlouhodobému uchovávání obsahu diskuze.

Data z diskuze lze vyexportovat na stránce Nastavení diskuze na konci stránky. Stačí kliknout na tlačítko Exportovat diskuzi.

Informace v exportu příspěvků

V exportu příspěvků najdete následující pole.

 • post_id – unikátní ID příspěvku
 • research_id – unikátní ID diskuze
 • research_name – název diskuze
 • topic_id – unikátní ID tématu
 • topic_name – název tématu
 • topic_description – obsah tématu, kam se nejčastěji vkládají podotázky
 • post_created_at – datum a čas zveřejnění příspěvku
 • user_role – uživatelská role, např. pro oddělení aktivity moderátora
 • nickname – přezdívka uživatele
 • activity_score – skóre aktivity (více na stránce stránce Skóre aktivity).
 • post_content – obsah příspěvku
 • likes_count – počet pozitivních hodnocení
 • dislikes_count – počet negativních hodnocení
 • post_url – URL adresa na příspěvek
 • post_order – pořadí příspěvku na stránce tématu
 • post_level – úroveň příspěvku (příspěvek, nebo reakce na příspěvek)
 • post_parent_id – unikátní ID příspěvku, na který daný příspěvek reaguje
 • is_starred – je příspěvek označený hvězdičkou
 • is_highlighted – obsahuje příspěvek citaci
 • post_finding_tags – výpis všech štítků ze všech citací v rámci příspěvků
 • post_tags – všechny štítky, které byly v Nautie přiřazeny příspěvkům (více na stránce Zjištění a štítky).
 • author_age – věk uživatele (pokud je součástí registrace)
 • author_gender – pohlaví uživatele (pokud je součástí registrace)
 • author_tags – štítky respondenta (více na stránce Pole respondenta).

Informace v exportu citací

V exportu citací najdete následující pole.

 • highlight_id – unikátní ID citace
 • research_id
 • research_name – název diskuze
 • topic_id – unikátní ID tématu
 • topic_name – název tématu
 • topic_description – obsah tématu, kam se nejčastěji vkládají podotázky
 • finding_id – unikátní ID zjištění
 • finding_name – název zjištění
 • finding_description – popis zjištění
 • finding_label – štítek zjištění
 • nickname – přezdívka uživatele
 • post_created_at – datum a čas zveřejnění příspěvku
 • post_url – URL adresa na příspěvek
 • highlight_content – obsah citace
 • author_age – věk uživatele (pokud je součástí registrace)
 • author_gender – pohlaví uživatele (pokud je součástí registrace)
 • author_tags – štítky respondenta (více na stránce Pole respondenta).
 • show_in_report – zobrazení citace v reportu

Převedení csv do tabulky

Nejjednodušším způsobem, jak převést csv do tabulky, je s využitím Google Tabulek. Stačí CSV nahrát na Google Disk a tam otevřít v Google Tabulkách. Soubor se automaticky převede do tabulky.

Podívejte se, jak otevřít soubor ve formátu csv v Google Tabulkách:


 • Obsah článku