Zjištění a štítky

Zjištění

Zjištění můžete využít v případě, kdy chcete více různých citací seskupit podle konkrétního tématu (nejčastěji poznatku nebo okruhu poznatků).

Zjištění může vytvářet administrátor nebo moderátor a pozorovatel může informace ze Zjištění číst. Zjištění nejsou nikdy dostupná respondentům. Zjištění jsou dostupná Moderátorům a Pozorovatelům z Nástěnky. Pom kliknutí na zjištění na nástěnce se zobrazí detail zjištění. V detailu zjištění se zobrazují pouze citace, které jsou v nastavení zjištění zaškrtnuté. Úpravy pak probíhají na stránce Administrace diskuze > Zjištění a samozřejmě v nastavení dílčího zjištění.

Každé zjištění má:

 • název,
 • popisek, který můžete využít pro shrnutí poznatku nebo doporučení, jak poznatky využít,
 • štítek zjištění a
 • přiřazené citace.

Jak vytvořit zjištění?

Nové zjištění můžete vytvořit dvěma způsoby:

 1. V Administraci diskuze na stránce Zjištění kliknete na tlačítko Přidat zjištění, vyplníte všechny potřebné údaje a potvrdíte kliknutím na tlačítko Přidat zjištění.
 2. Při vytváření citace do pole Štítky vepište nový štítek. Tím se vytvoří nové zjištění.

Na stránce Administrace diskuze > Zjištění pak můžete zjištění také upravovat.

Jak přidat nebo odebrat citaci?

Jedno zjištění může mít vždy více citací a jedna citace může být přiřazena k více zjištěním.

Ke zjištění můžete přidat citace tak, že:

 • na stránce tématu vytvoříte citaci (nebo upravíte existující) a přidáte k ní odpovídající štítek (přidáním štítku, který neexituje, můžete vytvořit nové zjištění – popisujeme výše) nebo
 • štítek zjištění k citaci přidate v přehledu citací (aktuálně připravujeme).

Citaci můžete obrat ze zjištění buď tak, že:

 • na stránce tématu odeberete při úpravě citace štítek nebo
 • v nastavení zjištění kliknete na kontextové menu u citace a zvolíte “Odebrat ze zjištění”. Platí, že pokud je citace přiřazena k více zjištěním, odebere se citace jen ze zjištění, které upravujete.

Štítky zjištění

Štítky využíváme ke kategorizaci zjištění, která získáme ve výzkumu a také k propojení citací ke zjištěním.

Štítek je nejčastěji nějaké heslo nebo jiné zkrácené pojmenování nějakého zjištění (podobně jako štítky v rámci blogů nebo hashtagy v sociálních médiích).


 • Obsah článku