Organizace, diskuze a témata – vyznejte se v Nautie

Pro snadnější orientaci v Nautie je vhodné podívat se na celé prostředí z nadhledu. V tomto článku vám představíme strukturu Nautie.

V Nautie jsou 3 hlavní úrovni, ve kterých se budete pohybovat:

  1. Organizace
  2. Diskuze
  3. Témata
alt description
Náhled struktury organizací, diskuzí a témat v Nautie.

1. Organizace

Nejvyšší úrovní je Organizace. Jde o hlavní prostor, ve kterém si jako realizátor můžete vytvářet diskuze. Na úrovni organizace je také možné přidávat přístupy dalším administrátorům a moderátorům. V naší ukázce jde o firmu Velká pražírna s.r.o. Více o rolích najdete na stránce Uživatelské role v Nautie.

2. Diskuze

Diskuze je pak prostředím, ve kterém se řeší vždy jeden projekt, jeden výzkum – tedy diskuze. V ukázce můžete vidět tři diskuze – první se jmenuje Vy a konzumace prémiové kávy. Každá diskuze má svou Nástěnku, která funguje jako hlavní stránka, na které jsou vidět ty nejdůležitější informace jako zveřejněná témata nebo neaktivní respondenti. Na úrovni – do diskuze – přidáváte přístup respondentům a pozorovatelům. Více o rolích najdete na stránce Uživatelské role v Nautie.

3. Téma

Téma je vždy součástí diskuze. diskuze může mít klidně jedno téma (= vlákno), ale ve většině případů se v jedno diskuzi objevuje témat více. Téma v Nautie můžete vnímat jako jedno z více diskuzních vláken, do kterého respondenti přidávají příspěvky, reagují na sebe.