Stavy diskuze

Diskuze během svého “života” prochází různými stavy.

1. Stav diskuze Koncept (šedivá)

Tento stav diskuze nastane ihned po vytvoření. V této situaci je možné diskuzi pouze archivovat. Diskuzi nelze zveřejnit, pokud v ní není žádné zveřejněné téma nebo nejsou přidaní žádní respondenti (podmínka mít přidané respondenty platí pouze u diskuze na pozvání. Nemůže se tak stát, že by se respondenti ocitl v diskuzi, kde není o čem diskutovat.

Jakmile jsou v diskuzi přidáni respondenti, je možné zveřejnit nebo naplánovat zveřejnění prvního tématu.

Další informace o tématech najdete na stránce Plánování zveřejnění a uzavření tématu.

2. Stav diskuze Naplánovaná (oranžová)

Pokud naplánujete zveřejnění diskuze, do doby, než ke zveřejnění dojde, bude diskuze ve stavu Naplánovaná. Během této doby můžete nadále měnit veškeré nastavení diskuze. Naplánování můžete kdykoliv zrušit. Diskuze se pak vrátí do stavu Koncept.

3. Stav diskuze Zveřejněná (zelená)

Jakmile dojde ke zveřejnění diskuze, mohou do ní vstoupit respondenti a začít diskutovat (zveřejněné první téma je podmínkou pro zveřejnění diskuze). Po zveřejnění už není možné diskuzi změnit na Koncept. Zároveň už není možné měnit URL adresu diskuze. V této fázi také můžu diskuzi uzavřít (nebo naplánovat její uzavření).

4. Stav diskuze Uzavřená (červená)

Po uzavření diskuze už není možné přidávat další témata, ani měnit jejich nastavení. S uzavřením diskuze se změní také status témat na Uzavřená. Zatímco respondenti už si diskuzi nezobrazí (vidí pouze uzavřenou diskuzi), pro moderátory a pozorovatele je přístupná pro čtení a pro vyhodnocování (tvorba citací, přidávní hvězdiček, vytváření zjištění apod.).

Uzavřenou diskuze je možné:

  • znovu zveřejnit (stav Zveřejněná), v tuto chvíli neodchází žádné upozornění,
  • archivovat (vizte níže).

Po uběhnutí 3 měsíců je diskuze automaticky archivována.

5. Stav diskuze Archivovaná (modrá)

Archivované diskuze se zobrazují pouze administrátorům v nastavení organizace. Obsah archivované diskuze už není přístupný žádnému uživatele, dokud nedojde k obnovení. Pokud bude diskuze obnovena, vrátí se zpět do stavu Uzavřená. Diskuzi pak můžete klidně znovu otevřít.

Archivovanou diskuzi je také možné smazat. Smazané diskuze uchováváme po dobu 3 měsíců a je možné je obnovit pouze přes podporu.


  • Obsah článku