Uživatelské role v Nautie

Administrátor

Účet který spravuje celou organizaci. Může přidávat uživatele na úrovni organizace.

Moderátor

Může vytvářet, zveřejňovat a uzavírat diskuze, zveřejňovat a uzavírat témata. Do diskuze pak může přidělovat přístupy respondentům a pozorovatelům.

Pozorovatel

Účet pro nahlížení do diskuze. Uživatel s touto rolí nevidí žádné osobní údaje respondentů a nemůže přispívat do diskuze. Vidí nastavení diskuze a přehledy.

Respondent

Účet pro účastníka diskuze. Uživatel s touto rolí se může účastnit diskuze, vidí ostatní účastníky diskuze (mimo jejich osobní údaje).

S jednou e-mailovou adresou může být spojen pouze jeden účet. Účet s rolí administrátora, moderátora nebo pozorovatele nemůže být respondentem (a naopak).